Feltanalyse

Feltanalyse
Undersøgelse af de forskellige leds
anbringelse i en sætning. Sætnings-
skemaet inddeles i:
1. Hovedsætningsskema:
rækkefølge: k - F - v n a - V N A
2. Ledsætningsskema:
rækkefølge:
k - n a v - V N A

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Adjektiv-substantiv — Substantiv dannet af et adjektiv. Syn. nomina qualitatis. Ex: svaghed, kulde, længde. Adjektivsyntagme Underordningshelhed hvor kernen er et adjektiv. Syn. adjektivgruppe/helhed. Se også Korrelativer. Opbygning: adverbial grad kerne adled… …   Danske encyklopædi

  • Bagvægt — Sætningskonstruktioner med tunge og omfangsrige led i slutfeltet (efter finit verbum). Bruges især i talesprog. Syn. Analytisk konstruktion. Se Feltanalyse og Forvægt …   Danske encyklopædi

  • Centralfelt — Se Feltanalyse …   Danske encyklopædi

  • Direkte — tale Direkte gengivelse af talt sprog efter kolon og sat i anførselstegn. Syn. oratio recta. Modsat er Indirekte tale. Se Dækket tale. Kendetegn: 1. Ofte i 1. person præsens 2. Ordstilling som i en hovedsætning (se Feltanalyse). Ex: han sagde:… …   Danske encyklopædi

  • Ekstraposition — Ekstrarepræsentation af subjektet eller objektet enten før forfeltet eller efter slutfeltet. Se Feltanalyse. Syn. Dobbelt repræsentation, løst funda ment, spidsstilling (foranstillet), tungtledsfelt (efterstillet), sætnings spaltning. Ex: det er… …   Danske encyklopædi

  • Forbinderfelt — Se Feltanalyse …   Danske encyklopædi

  • Forfelt — Se Feltanalyse …   Danske encyklopædi

  • Forvægt — Sætningskonstruktioner med tunge og omfangsrige led i forfeltet foran finit verbum (især i skriftsproget). Syn. Syntetisk konstruktion. Se Feltanalyse og Bagvægt. Ex: den for huse så almindelige farve er hvid …   Danske encyklopædi

  • Indirekte tale — En ikke direkte gengivelse af talt sprog. Syn. oratio obliqua. Se også Direkte og Dækket tale. Kendetegn: 1. indledes med at 2. tredie person i præteritum 3. ordstilling som i en ledsætning (se Feltanalyse). Ex: han sagde, at han ikke kunne komme …   Danske encyklopædi

  • Ledstilling — Leddenes placering eller rækkefølge i en sætning og de enkelte deles placering i et sætningsled. Syn. ordstilling. Se også Feltanalyse, Analytisk ledstilling, Syntetisk ledstil ling og Inversion …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”